Historie

Vanaf 1986….

In samenwerking met Groei & Bloei Westland, de NTS werkgroep Zomerbloemen, de winkeliersvereniging en de kerkvoogdij van de Oude Kerk is  in augustus 1986 de eerste Zomerbloemententoonstelling georganiseerd. Basis van de tentoonstelling is vanaf het begin de keuring geweest.

Het publiek zag de tentoonstelling jaarlijks mooier en groter groeien, totdat in 1995 de initiatiefnemers aangaven de organisatie niet meer op verantwoorde wijze te kunnen dragen. De vele teleurgestelde reacties vanuit het publiek hadden tot gevolg, dat een aantal vooraanstaande ondernemers uit Naaldwijk de tentoonstelling te hulp kwamen. Hierdoor is de organisatie in 1996 in een aparte stichting ondergebracht.

 

 

 

Al 31 jaar betrokken!

Vanaf de eerste editie in 1986 is Groei & Bloei Westland betrokken bij de tentoonstelling. De afdeling verzorgt onder andere de coördinatie rond de bijdragen van bloemschikamateurs die sinds een aantal jaren via een open inschrijving plaatsvindt.

Groei & Bloei Westland is een plaatselijke afdeling van Groei & Bloei en organiseert cursussen en workshops op het gebied van tuinieren en bloemschikken. Meer informatie: westland.groei.nl.